Vyacheslav Molotov photo

Vyacheslav Molotov

Birth name:
Vyacheslav Mikhaylovich Skryabin
Date of Birth:
8 November 1890 Kukarka [now Sovetsk], Nolinsk district, Vyat
Height: