Nadim Sawalha photo

Nadim Sawalha

Birth name:
Date of Birth:
1935 Jordan
Height: