Hugh Quarshie photo

Hugh Quarshie

Birth name:
Hugh Antony Kobna Quarshie
Date of Birth:
22 December 1954 Accra, Ghana
Height:
5' 10" (1.78 m)