Alex Borstein photo

Alex Borstein

Birth name:
Alexandrea Borstein
Date of Birth:
15 February 1971 Chicago, Illinois, USA
Height:
5' (1.52 m)